• Mgr. Hana Brewczynská je advokátkou od roku 2015 a věnuje se především sporné agendě. V rámci nabídky AK Brewczynská nabízí svým klientům široké spektrum právních služeb. Věnuje se zejména obchodnímu, občanskému a správnímu právu. Zakládá si zejména na férovém jednání a osobnímu přístupu k jednotlivým klientům a maximální snaze vysvětlit jednotlivé kroky, které jsou v jejich záležitostech podnikány.

PROFIL

Mgr. Hana Brewczynská

Silný
neznamená
být zlý.
–––
Vědět, co chci,
neznamená
být tvrdý.

Po dokončení studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v roce 2012 jsem se rozhodla pro povolání advokáta, neboť jeho úkolem je hájit právo. Následně jsem nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kanceláře Moreno Vlk Asociados, kde jsem vykonávala praxi až do složení advokátních zkoušek v roce 2015.

Od počátku mého působení v advokacii jsem vykonávala generální klientskou praxi a nasbírala tak zkušenosti v trestním, občanském, obchodním, rodinném, pracovním a správním právu a vždy jsem klientům poskytovala právní služby v širokém spektru právních odvětví i s mezinárodním prvkem.

Dominantní je pro mě zcela jistě sporná a smluvní agenda ve všech odvětvích práva. Jsem zvyklá pracovat pružně, vytrvale a reagovat na okamžité potřeby a zájmy klienta tak, jak si vývoj klientovi kauzy žádá. Hovořím anglicky, německy a španělsky.

Svůj volný čas věnuji především rodině a mou velkou zálibou se stal golf, který pro mě představuje určitou formu relaxace.

SLUŽBY

Co pro vás můžeme udělat?

Naší snahou je poskytovat klientům vždy komplexní a individuální služby. Po konzultaci s klientem volíme vhodnou strategii a co nejefektivnější vyřešení dané záležitosti.

 • Osobní přístup

  Kancelář klade důraz na osobní přístup ke klientovi a k jeho potřebám. Hájení práva a zájmů klienta je pro nás prioritou tak, aby mezi naší advokátní kanceláří a klientem vznikl vztah založený na důvěře a očekávání klienta v poskytnutí seriozní právní služby.

 • Zkušenosti a znalosti

  Kancelář disponuje bohatými praktickými zkušenostmi v zastoupení klienta jak při soudním, tak mimosoudním jednání ve všech oblastech práva. Jsme schopni vám vytvořit a sepsat zcela nové právní smlouvy podle vašich požadavků, ale i vstoupit připomínkováním právních dokumentů do vyjednávání s vaším smluvním partnerem. Kancelář poskytuje rovněž právní porady a písemné rozbory.

 • Flexibilita

  Předností kanceláře je také její flexibilita a maximální snaha poskytnout právní služby v co nejefektivněším časovém období. Jsme schopni poskytnout právní službu rychle a kvalitně.

Občanské právo

 • Sepis smluv a jejich připomínkování
 • Agenda věcných práv
 • Dědické právo
 • Vymáhání pohledávek
 • Náhrada škody
 • Pracovní právo

 • Sepis pracovních smluv
 • Ukončováním pracovních poměrů
 • Sepis vnitřních řádů
 • Zajištění pracovních podmínek
 • Bytové právo

 • Nájemní vztahy
 • Převod bytů do osobního vlastnictví
 • Vztahy k družstevním bytům
 • Obchodní právo

 • Obchodní závazkové pr.
 • Vymáhání pohledávek
 • Zakládání a změny obchodních společností
 • Převody obchodních podílů a akcií
 • Rodinné právo

 • Rozvody
 • Vypořádání SJM
 • Změna rozsahu SJM
 • Úprava vyživovacích povinností mezi rodiči a dětmi a mezi manželi
 • Trestní právo

 • Zastupování klienta v trestním řízení
 • Zastupování poškozeného v trestním řízení
 • Poskytujeme následující
  právní služby:

 • Zastupování před obecnými soudy, včetně Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu ČR
 • Zastupování před Ústavním soudem ČR
 • Zastupování před státními orgány a orgány samosprávy
 • Zastupování v řízení ve věcech vkladu do katastru nemovitostí
 • Zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami
 • Sepisování smluv a jiných listin
 • Partneři & klienti

  Naše kancelář je založena nejen na profesionálních službách, ale také na pevných partnerských i klientských vztazích. Těšíme se i na spolupráci s Vámi!

  Kontakt

  Zeptejte se nás, rádi Vám odpovíme!
  Adresa

  U Vodárny 389, 267 16 Vysoký Újezd u Berouna

  E-mail

  office@akbrewczynska.cz
  brewczynska@akbrewczynska.cz

  Telefon

  +420 721 928 952

  ID DS

  mcefeir